SORUMLULUK REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISITLANMASI

İnternet Sitesi/Hizmetleri kullanmanın riski size aittir. İnternet Sitesi/Hizmetleri herhangi bir temsil veya doğrulama yapılmadan ve tatminkar düzeyde kalite, özel bir amaca uygunluk, ihlal etmeme uyumluluk, güvenlik ve doğruluk garantilerini içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan açık ya da zımni herhangi bir şekilde garanti verilmeden "OLDUĞU GİBİ" veya "MEVCUT OLAN ŞEKİLDE" sağlanmaktadır.


Kanunların izin verdiği ölçüte kadar, TFC İnternet Sitesi/Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkacak herhangi bir dolaylı ya da bağlı zarar ve ziyandan (iş, fırsat, veri, kar kaybını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan) ötürü yükümlü olmayacaktır.


TFC İnternet Sitesi/Hizmetlerin sizin gereksinimlerinizi karşılayacağına, İçeriğin doğru ve güvenilir olacağına, İnternet Sitesi/Hizmetlerin işletiminin kesintisiz ya da hatasız olacağına, hataların düzeltileceğine veya İnternet Sitesi/Hizmetlerin ya da bunları sunan sunucuların virüslerden ya da zararlı veya yıkıcı olabilecek diğer herhangi bir şeyden arınmış olacağına dair hiçbir  garanti vermemektedir.


Bu şart ve koşullarda geçen hiçbir şey TFC'nın ihmali sebebiyle ortaya çıkacak ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin TFC'nın yükümlülüğünü hariç bırakacak veya sınırlayacak şekilde yorumlanmayacaktır.


Bu şart ve koşullarda geçen hiçbir şey bir tüketici olarak kanuni haklarınızı etkilemeyecektir.